Liturgie voor 23 mei – Pinksteren

Voor deze viering op Eerste Pinksterdag met Ben Piepers en Kleurrijk kan niet meer aangemeld worden (behalve voor ‘medewerkers, zangers, koster etc.’), de kerk zit inmiddels vol. (Er kan meegekeken worden via de livestream op Facebook en later is deze opname via YouTube-kanaal terug te kijken.

Viering: Zondag 23 mei
10.00 uur: Woord en gebedsviering m.m.v. cantors van koor Kleurrijk
Voorganger: Ben Piepers
Aanmelden voor deze viering (kan niet meer)
Ook Live via Facebook te volgen en achteraf via ons YouTube kanaal terug te kijken/vieren.

Het liturgieboekje van 23 mei 

Overweging volgt héél misschien later in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor “WeekNederlandseMissionaris” WNM Pinksteractie. U kunt bijdragen op rekeningnummer    NL30 RABO 0171 2111 11  van WNM Den Haag. 

De Week Nederlandse Missionaris steunt missionarissen en missiewerkers financieel in hun levensonderhoud. Zo betaalt de WNM de ziektekostenverzekering of vult de AOW-premie aan en draagt bij aan een welverdiend verlof in Nederland. Daarnaast maakt de WNM de uitzending mogelijk van de missiewerkers; bevlogen mensen die in de voetsporen treden van de missionarissen. Een van die missiewerkers is Susanne Beentjes. Zij werkt in Tanzania met jonge meisjes die vaak al jong zwanger zijn geraakt en daardoor hun school niet konden afmaken. Susanne stimuleert hen om hun talenten te ontdekken en te benutten, zelfverzekerd te zijn en kleine handeltjes op te zetten. De meisjes leren om te gaan met geld en voor zichzelf en voor hun kind te zorgen.
Susanne en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. WNM is er – samen met ons – voor hen.

Meer info over de Pinksteractie.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.