Liturgie voor 16 mei

Viering: Zondag 16 mei
10.00 uur: Woord en gebedsviering m.m.v. cantors
Voorganger: Gilles Ambt

Aanmelden voor deze viering

Het liturgieboekje van 16 mei 
Viering wordt ook LIVE uitgezonden.
Overweging volgt later in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor Cordaid. Cordaid helpt al meer dan 100 jaar mensen in de meest moeilijke gebieden en omstandigheden om kansen te creëren voor mensen die dat het hardst nodig hebben. Zij werken samen met de lokale bevolking, want die weten immers het beste wat ter plekke echt nodig is en wat werkt. U kunt bijdragen op rekeningnummer NL57 INGB 0000 00093485 van Cordaid.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.