Liturgie voor 11 april

Viering: Zondag 11 april
10.00 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. Gemengd koor
Voorganger: John Rademakers
Aanmelden voor deze viering

Het liturgieboekje van 11 april  

Overweging in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor de Catitas van onze geloofsgemeenschap. U kunt een bijdrage overmaken op NL68 RABO 0157 6511 85, t.n.v. parochie Zalige Titus Brandsma onder vermelding ‘Caritas Bennekom’.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.