Liturgie 9 mei

Viering: Zondag 9 mei
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor
Voorganger: Henri ten Have

Aanmelden voor deze viering

Het liturgieboekje van 9 mei 
Viering wordt NIET opgenomen.
Overweging volgt misschien later in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor de Caritas van onze geloofsgemeenschap. U kunt bijdragen op rekeningnummer NL68 RABO 0157 6511 85 van de Zalige Titus Brandsma parochie t.n.v. Caritas MVR.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.