Liturgie 25 april

Viering: Zondag 25 april
10.00 uur: gezinsviering m.m.v. kinderkoor Eigenwijs 
Voorganger: Piet Muilwijk
Aanmelden voor deze viering
De viering wordt ook opgenomen en is later terug te kijken via ons YouTube kanaal.
Het liturgieboekje van 25 april .

Overweging in het “prekenarchief“. (als deze volgt)

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor de stichting Roepingenzondag. Op Roepingenzondag wordt wereldwijd in alle kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Als motto is dit jaar voor Nederland gekozen: ”Wees niet bang, kom dichterbij”. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de opleiding van priesters en diakens. U kunt bijdragen op rekeningnummer NL64 ABNA 0810 4964 88  t.n.v. het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht o.v.v. Roepingenzondag.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.