Liturgie 18 april

Viering: Zondag 18 april
10.00 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor (live te volgen via Facebook)
Voorgangers: 2 lectoren
Aanmelden voor deze viering

Het liturgieboekje van 18 april  (per 20-4 beschikbaar) 

Overweging in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor Melania. Stichting Melania
Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een beter bestaan voor vrouwen in ontwikkelingslanden, en de gemeenschap waarin zij wonen. Daarom financiert Melania al bijna 100 jaar kleinschalige projecten van vrouwengroepen in Afrika, Azië en Latijns Amerika.
In Nederland werkt Melania met een community van maatschappelijk betrokken vrouwen die zich op vrijwillige basis inzetten om de projecten mogelijk te maken. Melania bestaat voor en door sterke vrouwen.


KVG Bennekom en Wageningen hebben het project : “Bakstenen bakken” financieel geadopteerd. Het project wordt uitgevoerd door een groep van 40 vrouwen die oorlogsslachtoffers zijn. Deze groep vrouwen gaat samen bakstenen maken en verkopen. Daarmee verschaffen ze zich een inkomen, zodat ze hun kinderen beter kunnen voeden en er middelen zijn om ze naar school te sturen. Dat is vooral een praktisch doel en heel belangrijk.
U kunt een bijdrage voor dit specifieke project overmaken op NL28INGB 0002993809, t.n.v. Kath. Vrouwengilde Bennekom t.n.v Melania.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.