Ede viert… Fitrfeest

Bericht namens Raad van Kerken Bennekom

In december vorig jaar werd het evenement ‘Ede viert Kerst’ georganiseerd door een groot aantal maatschappelijke organisaties. Ondanks de corona-beperkingen werd de gelegenheid geboden op diverse manieren met elkaar het Kerstfeest te vieren. Als Raad van Kerken Bennekom waren we daar bij betrokken. Ook de Islamitische gemeenschap van de gemeente Ede deed mee en zij zeiden toen: ‘We nodigen jullie uit op ons Suikerfeest na de Ramadan, in mei.’ Zo ontstond een nieuw initiatief: Ede viert Fitrfeest. Volgens de diverse Moslimverenigingen is ‘Fitrfeest’ een betere naam dan het meer bekende ‘Suikerfeest’.
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en als Raad van Kerken Bennekom doen we weer mee. Er staat een aantal activiteiten op stapel die op een ontspannen manier wederzijdse kennismaking mogelijk maken:
* ‘Ede viert Fitrfeest’ wordt geopend met een Kinderactiviteit: ‘Fitr in de speeltuin’, op zaterdag 15 mei in speeltuin Langenhorst.
* Op maandag 17 mei is er ‘Eten met zin’. Op diverse locaties kunnen we misschien, als de coronamaatregelen het toelaten, in kleine groepjes fysiek samenkomen. Samen eten en met elkaar in gesprek komen.
* De Grafic Wall: op verschillende plekken in Ede en omgeving komen mooi vormgegeven teksten die te maken hebben met het Fitrfeest.
* High Tea: Bij Cultura is in de week van het Fitrfeest een High-Tea-Box op te halen. De details zijn nog niet bekend, maar een element van verbinding zal er zeker zijn.

Al deze activiteiten zijn volop in de voorbereidende fase, dus nog onder het voorbehoud van wijzigingen. Houdt u daarom de berichtgeving hierover in de plaatselijke pers en op social media in de gaten. Meer informatie is te vinden op de website www.edeviert.nl. en op de website van de Raad van Kerken Bennekom www.rvkbennekom.com

Namens de Raad van Kerken Bennekom
Clasien Lever – de Vries