Vitaminen voor Hemelvaartsdag 21 mei

De vitaminen voor donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag zijn samengesteld door Rita van Doesum-Karsten.

Hemelvaartsdag is voor velen niet meer dan een fijne vrije dag, waarop je gaat wandelen of fietsen. Toch willen we u ook voor deze dag wat ‘Vitaminen’ meegeven om over na te denken.
Want Hemelvaartsdag is ook de dag waarop we gedenken dat Jezus afscheid neemt van zijn leerlingen en naar de hemel gaat. Maar de hemel, dat klinkt zo ver weg!
Hoe wij in contact kunnen blijven met Jezus, leert ons onderstaande prachtige oude tekst van Teresa van Avila (1515-1582). Teresa was doctor-leermeester van gebed en net als Titus Brandsma Karmeliet. Ze was de lievelingsauteur van Titus Brandsma. Ze is in 1622 heilig verklaard.

Mijn God,

Ik hoef niet naar de hemel te klimmen
om met u te spreken en
bij U mijn vreugde te vinden.
Ik moet mijn stem niet verheffen om
met U te praten.
Al fluisterde ik heel zacht,
Gij hoort mij al: want Gij zijt in mij,
ik draag U in mijn hart.

Om U te zoeken heb ik geen vleugels nodig.
Ik heb mij enkel stil te houden,
in mijzelf te kijken.
Me niet te verwijderen van een zo hoge Gast.

Als bij mijn broer, mijn beste vriend, mag ik
bij U vertoeven, U zeggen wat mij kwelt,
U vragen mij te helpen.
Ik weet dat Gij mijn God en Vader zijn
en ik – hoe onwaardig ook – Uw kind.

De leerlingen moeten zich verlaten hebben gevoeld toen Jezus uit het zicht verdween, ze leken er alleen voor te staan. Maar misschien moesten ze alleen ánders leren kijken, wij mensen hebben maar een beperkte blik. Gelukkig dat het na Hemelvaart altijd weer Pinksteren wordt.

Op een dag
verdween Gij
mijn God
zomaar
uit het beeld
dat ik
ontworpen had
van U

Ontgoocheld
was ik
denkend
dat Gij mij
verlaten had
en ik
niet U

Toen hebt
Gij mij
de ogen geopend
voor uw aanwezigheid
die zoveel dieper gaat
dan wat mijn oog kan zien
en mijn oor kan horen
dan alles wat ik me
inbeelden
kan

Dankbaarheid
en vreugde
zijn voortaan
mijn deel
Ik weet nu
dat Gij
er altijd
zijt.

(Erik Galle, Ik ben een pelgrim die de stilte als bestemming heeft)