Vanaf eind juni starten de vieringen weer

Na ruim 3 maanden gaan de vieringen in onze eigen Maria Virgo Regina-kerk op bescheiden schaal weer van start vanaf 28 juni. De landelijke richtlijnen van de RIVM en de bisschoppen zullen begrijpelijkerwijs worden gevolgd. Dit betekent onder meer dat men zich van te voren dient aan te melden voor vieringen en dat in de kerk de 1,5 meter-regel in acht worden genomen. In de bijgaande brief vindt u een totaal overzicht over de herstart van de vieringen in de zalige Titus Brandsma parochie. Daar waar er in juni enkel eucharistievieringen zullen zijn, gaan in de maand juli ook weer woord- en gebedsvieringen gehouden worden. Woord- en communievieringen zullen deze zomer nog niet plaatsvinden. De komende tijd wordt u nader geïnformeerd over de gang van zaken in onze kerk via onze nieuwsbrief en via het NieuwSblad dat op 24 juni uitkomt.