Teksten voor de Goede Week i.h.b. Goede Vrijdag

Goede vrijdag 2020

Waarom?
Het is de kreet van Goede Vrijdag
Van Jezus en van iedereen die lijdt
Of het leed van anderen kent

Waarom waarom waarom,
Het is de enige zinvolle vraag
De enige die niet te beantwoorden is
en die daarom een zinvolle vraag is.
Die daarom gesteld moet worden
Juist omdat we geen antwoord hebben.


Woorden, zoveel woorden

hebben wij van U gehoord.
Woorden die van God verhalen,
woorden over idealen,
over vrede, over dromen,
‘laat uw Koninkrijk toch komen’.
Woorden breekbaar als het brood,
Woorden als een slotakkoord.

Hieronder meer teksten uit de Matteus Passie, de lezing voor deze Goede Vrijdag én een korte duiding door Marian Bolscher.

Het verhaal:
Lees Matteus 26, 17 – 27, 32 (pdf)


Golgota, jij kleine heuvel,

wordt een bergtop in de tijd
door wie op jouw schouders lijdt.
Luister mee: een laatste klacht,
in het duister van de nacht
sterft een mens zijn duizend doden,
Jezus , koning van de Joden.

Plaatje van het kruis


Wij droomden, maar wij zaten op dood spoor;

de mensenzoon is voor ons oog gekruisigd,
een wereldpanorama zonder uitzicht.
De aarde draait, die aarde draait maar door.

Wij dromen…..,
droom in Gods naam door.
voor onze haat is nu het doek gevallen.
De doden zijn niet dood, ze leven allen.
Ze vinden in het graf bij God gehoor.

Ze slapen en ze dromen totdat Hij hen wakker maakt,
in zijn warme onderkomen hen met licht en liefde raakt:
“Wakker worden niet meer slapen, ogen open, kijk me aan.
Ik heb alles nieuw geschapen, het is tijd om op te staan.”

WAAR IS GOD in tijden van corona?

God is er in onze liefde voor elkaar
geuit door een glimlach
een telefoongesprek
een eenvoudig ‘hoe gaat het?’

God is er als wij elkaar proberen te beschermen
door de officiële voorzorgsmaatregelen te volgen.

God is er in onze moed
als we niet bang worden van elkaar
maar vriendelijk blijven.

God is er in ons gebed
voor alle zieken
alle eenzamen
alle mensen die bang of angstig zijn
alle mensen die verantwoordelijkheid dragen.

Tot Slot

Wat zou het mooi zijn dat een ieder bovenstaande mag ervaren,
Op deze dag, deze bijzondere dag
Maar ook alle dagen die nog komen
Dat we in verdriet en pijn
In hoop en wanhoop
Maar ook in betere tijden
Blijven geloven dat God er is voor ons , soms heel even.

Wat zou dat mooi zijn.