Scheppingszondag 2020 – terugblik

Eens in de 2 jaar besteden de Bennekomse kerken gezamenlijk aandacht aan de schepping tijdens de zogenoemde Scheppingszondag. Dit jaar was dat op 8 november. Het doel is om in de vieringen aandacht te besteden aan de schepping rond een gezamenlijk thema maar ook om die dag iets met elkaar te ondernemen dat bijdraagt aan de bewustwording of het behoud van de schepping. Dit jaar ging de gezamenlijke activiteit niet door vanwege alle corona-beperkingen. Maar in eigen kerk kon dit jaar de schepping uitstekend centraal gesteld worden.
In de viering met het koor Arsis waarin Gilles Ampt de voorganger was, stond als thema centraal: het herstel van de schepping. De liederen waren uitstekend bij het thema uitgezocht (o.a. “De aarde houdt de adem in”). De overweging was hoopgevend en stak de MVR geloofsgemeenschap een hart onder de riem.
Als klapstuk bood het koor Arsis aan het einde van de viering aan de geloofsgemeenschap een appelboom aan. Een dag later heeft Gerard Bolscher de boom geplant in de Bezinningstuin rond de kerk. Aangezien de boom van een gekruiste resistente soort is en bestand tegen meeldauw, wordt er veel van deze boom verwacht. Wie weet gaan we jaren tegemoet met een rijke oogst van biologische appels.