project ’40 dagen samen duurzaam Bennekom’

Op woensdag 26 februari 2020 trappen we af voor het project “40 dagen samen duurzaam Bennekom” met een startbijeenkomst in de Brink. De Edese wethouder Lex Hoefsloot, Alfred Stomp, Gerard van der Laan en Gerben Spies zullen u met hun verhalen enthousiast maken om mee te doen om Bennekom samen duurzamer te maken. U bent van harte uitgenodigd om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45).  Als u een smartphone heeft: neem die dan mee.

We hebben als rentmeesters een verantwoordelijkheid om een leefbare aarde door te geven aan volgende generaties. We moeten daarom ook  stappen zetten naar een duurzame en circulaire wereld waar geen afval bestaat en grondstoffen opnieuw worden gebruikt en waar we gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen.

Maar veranderen is vaak lastig en vaak weten we niet goed waar te beginnen. Hier geldt ook: alle beetjes helpen.  Als Taakgroep Kerk, Milieu en Samenleving willen we in de komende 40 dagen een bijdrage leveren om samen met u Bennekom iets duurzamer te maken. We dagen iedereen (jong en oud) uit om praktisch mee te doen met een aantal uitdagingen.

We richten ons in het bijzonder op 1) het gebruik van plastic, 2) het bestrijden van zwerfafval en 3) duurzaam inkopen doen in de winkel.

Op zaterdag 21 maart 2020 hebben we van 10.00-15.00 uur ook verschillende activiteiten. We gaan samen met A-Rocha en de Zwerfvuibrigade Bennekom tussen 10-12u zwerfvuil opruimen in het dorp. Na een gezamenlijke lunch is de inspirerende workshop “God in de supermarkt” gepland in De Brink. Houd die datum ook alvast vrij!

Voor meer informatie om mee te doen kijk op: https://duurzaambennekom.blogspot.com/ en https://kms-bennekom.blogspot.com/ Houd ook onze Facebookpagina in de gaten (en “like” hem): https://www.facebook.com/duurzaambennekom