Pinksteren – voorwoord P Muilwijk

PINKSTERFEEST
Als ik dit stukje schrijf is het derde Paasdag. Het is een stukje voor Pinksteren dus voor mij vallen Pasen en Pinksteren (bijna) op één dag. Naar men zegt gebeuren er dan wonderen!
Wonderen in deze tijd? Een tijd vol onzekerheid; een tijd van eenzaamheid; een tijd met al 3000 mensen die aan corona zijn overleden in Nederland.
Ruim 100 jaar geleden heerste de Spaanse griep. Wereldwijd stierven er toen meer dan 40 miljoen mensen. Je mag het best een wonder noemen dat door de medische zorg van deze tijd en door de maatregelen van de overheden er bij de corona- pandemie veel minder slachtoffers zullen zijn.
Een wonder is het, alle initiatieven om hulp te bieden aan mensen die dat juist nu nodig hebben. Er groeit een gevoel van saamhorigheid dat niemand voor mogelijk hield.
Pasen is het feest van de hoop, Pinksteren is het feest van doorgaan en volhouden. De leerlingen van Jezus blijven bij elkaar in Jeruzalem. Zij hebben geen idee hoe het verder moet met de beweging die door Jezus in gang is gezet. Zij wachten op inspiratie, in Bijbelse taal heet dat: zij wachten op de heilige Geest. Die Geest zal troosten en zal hen verder helpen.

Die Geest hebben ook wij nodig als de corona-pandemie is bedwongen en wij het ‘gewone’ leven weer oppakken. Inspiratie is nodig om dan niet bij de pakken neer te zitten maar ondanks alle problemen die er zullen zijn verder te gaan. Een Geest van saamhorigheid hebben wij nodig. Niet ieder voor zich als alles weer op gang komt maar ook dan een open oog en een warm hart voor de mensen om ons heen.
Daarom is het goed om Pinksteren te vieren. Want Pinksteren is het feest waarop wij steeds opnieuw ervaren dat Jezus’ Geest van Liefde en van Wijsheid ook aan ons is gegeven.
Piet Muilwijk