Livestreamvieringen vanuit de parochie

Livestreamvieringen blijven
Voor parochianen en anderen die (nog) niet naar de kerk kunnen, omdat zij kwetsbaar zijn of ziek of om andere reden niet kunnen, blijft de parochie livestreamvieringen verzorgen. De livestreams zijn elke zondag te bekijken door te klikken op de video op het youtube-kanaal. U hoeft hiervoor geen lid van Youtube te zijn. Bent u dat wel? Dan kunt u zich abonneren op het kanaal van de zalige Titus Brandsmaparochie door onder de video op ‘abonneren’ te klikken. Vanaf de website https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/ kunt u de eucharistieviering ook terugkijken. De start van de uitzending wisselt tussen 9.30 uur en 11.00 uur. De missen worden uitgezonden vanuit de St. Johannes de Doperkerk (Wageningen). Voor de mistijden verwijzen wij u naar het Liturgierooster .

Toekomst livestream
Voorheen werd er gestreamd via een smartphone, maar de afgelopen weken is er gewerkt aan een verbetering van onder andere materiaal en software. Daarmee heeft de parochie de intentie om met twee camera’s vanuit verschillende gezichtspunten de mis te kunnen livestreamen. Ook het geluid is technisch verbeterd door deze upgrade. Vanaf nu is het mogelijk om via een Youtube-kanaal de stream te verzorgen waardoor zowel videobeeld als tekst gecombineerd kan worden (van bijv. de geestelijke communie op moment dat de communie in de kerk wordt uitgereikt). Tegelijk kan hiermee de privacy van de kerkgangers gewaarborgd worden.

Op dit moment wordt geïnvesteerd en doorgewerkt aan verdere verbeteringen van techniek. Inzoomen is nu nog niet mogelijk, maar in de toekomst is het de bedoeling dat dit ook kan.