Liturgische vieringen uitgesteld tot na Pasen

18-3-2020:
De Nederlandse bisschoppen hebben nu ook aangekondigd dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).
Zie de berichtgeving alhier: https://www.rkkerk.nl/nederlandse-bisschoppen-met-palmzondag-en-pasen-geen-publieke-liturgische-vieringen/

Ook alle publieke bijeenkomsten zoals de Gebedsdag, de Bloemen en Bijen in Bennekom, de Bijbelcursus voor dummies, Vastenproject Lopend Vuur, maar ook gezamenlijk koffie drinken, (koor)repetities, etc. worden afgelast of tot nader order uitgesteld.

13-3-2020:
In navolging van het decreet van de Nederlandse Bisschoppen (zie https://www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-scherpen-maatregelen-in-verband-met-het-coronavirus-aan/) zullen er in onze kerk tot 31 maart geen zondagsviering meer worden gehouden.
De kerk zal wel open zijn voor gebed, stilte of een kaarsje aan te steken.

De locatieraad MVR Bennekom