Liturgie voor 8 november

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 8 november te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor het WNM project van Marc van der Post in Argentinië. Hij heeft zelf een aanbeveling geschreven: “Ik ben blij met jullie voornemen om te collecteren voor een van mijn activiteiten. Ik zou graag wat geld bij elkaar willen verzamelen voor de merendero, voor het simpele, dagelijkse functioneren ervan.
De merendero is een plek waar we in normale tijden drie keer per week melk en brood klaarmaken voor kinderen uit arme gezinnen in de wijk. Na schooltijd, om vijf uur in de middag, komen die bij ons. Wij houden de merendero in de gymzaal van de openbare middelbare school of op het binnenplaatsje ernaast, wanneer er nog gymlessen aan de gang zijn. Per keer komen er twintig tot vijftig kinderen, vaak met hun moeders erbij, want de jongsten zijn nog peuters, de oudsten rond de twaalf jaar of iets ouder. Die ouderen komen vaak zelfstandig. We maken tafels klaar en hebben melk of chocolademelk en brood voor de kinderen. Na afloop doen we met wie willen vaak een spelletje. Eens per maand hebben we per familie een levensmiddelenzak. De melk, het brood en de levensmiddelen krijgen we allemaal via donaties. Maar we maken wel onkosten met het ophalen van de levensmiddelen en met het onderhoud van onze merendero: handdoeken, schoonmaakmiddelen enzovoort.
Nu, in coronatijd, kunnen we geen melk klaarmaken en geen kinderen ontvangen. We delen wel iedere week brood uit aan de families en we hebben eens per maand de levensmiddelenzakken, nu voor meer families dan ooit. We hebben dus zeker onkosten. Daarvoor is een bijdrage altijd welkom. Met weinig euro’s kunnen we al weer een hele tijd vooruit.” U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL98 INGB 0004 0980 58 tnv M. van der Post, Buenos Aires, Argentinië.

Bloemetje van Arsis
U kunt namen van mensen die in aanmerking komen voor het bloemetje van Arsis door geven via de mail op pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl.
Thuis een briefje schrijven en in het mandje achterin de kerk doen, kan ook. Of in de kerk een briefje invullen met een schone pen en deze vervolgens in het bakje met vuile pennen leggen.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).