Liturgie voor 4 oktober

Zondag 4 oktober is de Eucharistieviering met Henri ten Have en Schola om 10:00 uur.

Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken, daarom vindt u de liturgie van de vieringen op onze website.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 4 oktober te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging.

Er wordt een opname van de viering gemaakt, dit is nog een testfase. Als de opname gelukt is, wordt deze online gezet en komt er weer een extra digitale nieuwsbrief uit. Maar het blijft een experiment en kan dus mislukken.

Collectes voor deze zondag 
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor de Wereldmissiedag voor kinderen: Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen. Dat doen ze door bijvoorbeeld van hun zakgeld een beetje opzij te leggen en in het spaarzakje van Missio te doen. Dit jaar helpen we de kinderen in West Afrika!
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL14 INGB 0000 0110 20 t.n.v. Missio.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).