Liturgie voor 27 december – Laudenviering

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 27 december te openen. (pdf, opent in nieuw venster).
Overgebleven liturgieboekjes van de viering kunnen de dagen na de viering worden opgehaald bij de parochiewacht.
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte op 27 december is bestemd voor het Mooi Leven huis.
Mooi leven huis is een opvang- en dagbestedingshuis aan de Langhoven voor meervoudig beperkte jongeren. Een initiatief van hun ouders, in dit huis staat de familie centraal.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL74 RABO 0310 5437 38 van het Mooi Leven huis Bennekom.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).