Liturgie voor de viering van 26 juli

Zondag, 26 juli, is de vijfde viering sinds begin maart in onze kerk. Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken, daarom vindt u de liturgie van de vieringen op onze website.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 26  juli te openen. Ook zijn de voorbeden hier na te lezen (pdf, opent in nieuw venster)
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging.

Collectes voor zondag 26 juli
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor Artsen zonder grenzen; Artsen zonder grenzen biedt wereldwijd medische noodhulp aan slachtoffers van oorlogen, rampen en epidemieën. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL61 ABNA 0242 5255 55 tnv Artsen zonder grenzen.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).