Liturgie voor 20 september

Zondag 20 september is de woord- en gebedsviering met Piet Muilwijk en Arsis.

Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken, daarom vindt u de liturgie van de vieringen op onze website. Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 20 september te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging.

Bloemetje van Arsis. Als u iemand weet die het bloemetje, dat wordt uitgereikt bij de Arsis-vieringen, goed kan gebruiken, kunt u de naam van de persoon en de reden ervoor via een mailtje sturen aan pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. Een thuis geschreven briefje in het mandje achterin de kerk doen, kan ook. Aan het eind van de viering wordt verteld wie het bloemetje krijgt. Het is mooi als u het bloemetje zelf weg kunt brengen. De namen die binnenkomen gaan ook naar de pastoraatsgroep voor het aandachtpastoraat.

Collectes voor deze zondag 
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor Pax, omdat het deze week Vredesweek is. PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. Tijdens de Vredesweek vraagt PAX uw steun voor geweldloze vredesstrijders wereldwijd.
Het thema van de Vredesweek 2020 is: “Vrede verbindt verschil”.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL03 TRIO 0390 5150 00 t.n.v Pax.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).