Liturgie voor de viering van 19 juli

Zondag, 19 juli, is de vierde viering sinds begin maart in onze kerk. Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken. Daarom vindt u de liturgie van de viering op onze website, zodat u thuis mee kunt vieren.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 19 juli te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging.

Collectes voor zondag 19 juli
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor Amnesty International. Dit is een organisatie die streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL45 TRIO 0198 1000 00 van Amnesty International.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).