Liturgie voor 18 oktober – Taizé viering

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 18 oktober te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor Missio. Zondag is het Missie-zondag en daarom is het collecte doel: Missio, het solidariteitsfonds van de Paus. Missio steunt de armste mensen in de Derde Wereld en versterkt geloofsgemeenschappen in Azië, Afrika en Latijns Amerika
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).