Liturgie voor 13 september

Zondag 13 september is de Woord- en gebedsviering  met John Rademakers.
Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken, daarom vindt u de liturgie van de vieringen op onze website.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 13 september te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
En hier vindt u de voorbeden en overweging van 13 september.

Collectes voor deze zondag 
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor de Zonnebloem. De Zonnebloem zet zich in voor mensen voor wie persoonlijk contact of deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend is. Juist in deze tijd is het extra belangrijk dat de vrijwilligers bij hen komen voor een praatje en een kop koffie of samen een uitstapje maken.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 74 RABO 0132 8303 29 t.n.v Zonnebloem.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).