Klokken luidden voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

Op dinsdag 29 september luidden de klokken van onze kerk voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Dit was een gezamenlijke actie met met de protestantse kerken. Het klokkenluiden begon om 9.30 uur en duurde 500 seconden. Voor elk op de te nemen kind één seconde klokgelui. Op dat moment werden namelijk door 12 organisaties in Den Haag 106.000 handtekeningen van de petitie #500kinderen overhandigd (www.500kinderen.nl) aan de woordvoerders van asiel & migratie van de Tweede Kamer. Deze petitie wordt gesteund door 173 gemeenten en 5 provincies, de kerken, artsen, wetenschappers, (oud)politici van diverse partijen, prominenten, de groep voormalige onderduikkinderen en vele mensenrechten- en noodhulporganisaties. De petitie #500kinderen werd in het voorjaar gestart naar aanleiding van de Coronavirus en de verhoogde kans op infectie in de onhygiënische kampen in Griekenland. Nu met de brand in Moria is de situatie alleen maar veel slechter geworden en is hulp dringend nodig. Had de regering aan de eerste oproep en vraag vanuit Griekenland voldaan, zouden er nu 500 kinderen in Nederland veilig kunnen opgroeien.

Recent is de nieuwe Encycliek “Fratelli tutti” van Paus Franciscus verschenen. Hierin spreekt hij zich uit voor een ruimhartig migratiebeleid en tegen populisme, kapitalisme en de rechtvaardige oorlog. Iedereen, benadrukt hij, heeft het recht om zijn geluk elders te zoeken, want rechten hebben geen grenzen. Wij vormen samen wereldwijd één gezin, allemaal kinderen van God, en dus hebben wij voor elkaar te zorgen. Broederschap is rechtvaardigheid. Politici zijn er niet om de belangen van hun land te dienen en grenzen te bewaken, maar voor de charitas, de zorg voor wie het slecht getroffen heeft.

Voor onze geloofsgemeenschap ligt hier een duidelijke taak. Het is niet meer voldoende om in eigen kring hulp te leveren, vluchtelingen in Bennekom of Ede te begeleiden, maar het is noodzaak om de rechten van de mensen op de vlucht te benoemen en ervoor op te komen. Graag zet ik me hiervoor in, maar graag vraag ik hiervoor ook ondersteuning op deze nog lange weg. Wie wil zich samen met mij en anderen inzetten voor voorlichting rond de situatie in Griekenland, acties in Nederland en Europa en het blijven volgen van ontwikkelingen in Nederland en Brussel? Persoonlijk ben ik blij dat ik bij een beweging hoor die zich inzet voor een betere wereld, ook al is het resultaat voorlopig onbekend.

Wat kun je zelf doen?
Brief aan Tweede Kamerleden schrijven
Teken de Europese petitie:
Brand in Moria kamp: Oproep tot dringende evacuatie en radicale verandering

Nicole Bischoff
(contact: nicolebischoff60@gmail.com)