Kardinaal Eijk geeft vrijwilligers een compliment

Kardinaal Eijk geeft vrijwilligers een compliment šŸ˜Š:
In de parochies hebben velen in de afgelopen periode alles op alles gezet om vieringen binnen de anderhalve-meterregel te houden. Ook zijn er andere maatregelen genomen, zoals het plaatsen van hoestschermen en het uitreiken van de communie met pincet of schepje. Veel energie is gestoken in het streamen van vieringen, zodat mensen deze thuis toch konden meevieren. Alle lof voor deze inzet, die veel heeft gevraagd van de pastorale teams alsook van de parochiebesturen, locatieraden, pastoraatsgroepen en andere vrijwilligers.

Klik hier voor het pastoraal woord van de Utrechtse aartsbisschop kardinaal Eijk aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht. Aanleiding voor dit schrijven is de opleving van het coronavirus in de afgelopen periode.