Goede Vrijdag – kruis met bloemenhulde

De kerk op Goede Vrijdag.
Op deze Goede Vrijdag werd de bloemenhulde niet door de parochianen, maar door de bloemengroep verzorgd.
Vanaf 15.00 uur gingen de deuren van de kerk open. De deur bij de Torenzaal als ingang, de deur bij de Parochiezaal als uitgang. Waar anders de stemmen van het kinderkoor klonken, was het nu vredig en stil. Mensen kwamen om even stil te staan bij het kruis, om de kruiswegstaties te bekijken of even te mediteren in een kerkbank. Zoals een van de bezoekers het verwoorde: “Het was fijn dat de kerk deze middag open was!”