Collecte voor zondag 14 juni

Zondag 14 juni zou de tweede collecte bestemd zijn geweest voor het Ronald Mc Donaldhuis in Arnhem. De stichting Ronald Mc Donald heeft in Arnhem een mooie vakantie locatie; het Boshuus.
Hier kunnen gezinnen met een zorgintensief kind (0 t/m 25 jaar) samen heerlijk op vakantie net als iedereen. Het Boshuus heeft hiervoor prachtige aangepaste appartementen; ook voor jongeren die zelfstandig of met begeleiding hun vakantie willen vieren. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL71 INGB 0669 5267 89 t.n.v. Stichting Ronald McDonaldhuis Arnhem.

Doordat er geen vieringen gehouden worden, loopt onze kerk veel inkomsten mis. De kosten van onderhoud aan kerkgebouwen en alle vaste lasten lopen gewoon door, maar er staan geen inkomsten vanuit de collecte tegenover. Als u onze geloofsgemeenschap en de parochie wilt steunen, kunt u het collectegeld overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Voor meer informatie over de collectes, ook over de andere collectedoelen kunt u hier verder lezen.