Aanmelden vieringen en op tijd naar de kerk komen

Als u regelmatig naar de kerk komt weet u het inmiddels wel: u moet zich van te voren aanmelden voor de viering.
Dit is vanwege de Corona-maatregelen: er mogen maar 30 kerkgangers (naast de medewerkers) in de kerk aanwezig zijn én iedereen moet geregistreerd worden die in de kerk aanwezig is, zodat bij een eventuele besmetting bron- en contactonderzoek kan worden uitgevoerd door de GGD.

Bij de kerk wordt gecheckt of u op de presentielijst staat en of u een mondkapje draagt. Dit is vanaf 1 december verplicht in openbare ruimtes. In de kerk wordt u een plaats gewezen. Zodra u in de bank zit mag het mondkapje af.
Omdat de check en de begeleiding naar de zitplaats de nodige tijd kost vragen wij u dringend om een kwartier vóór de viering aanwezig te zijn!

Hartelijk dank voor uw medewerking en welkom in de kerk!
Pastoraatsgroep en locatieraad.