Vastenactie 2019 – hulp aan geestelijk gehandicapten Indonesië

Tot 4 à 5 jaar geleden was er weinig tot geen aandacht voor de psychiatrisch zieke medemens in Indonesië en dus ook niet op het eiland Flores, Indonesië. Schizofrene mensen worden vaak geketend uit angst voor hun agressieve uitingen. Men denkt dat het kwaad in hen is gekropen. Vaak probeert men het kwaad met een traditioneel genezer te bestrijden. Onbekendheid met het ziektebeeld & taboes, zorgen ervoor dat deze mensen in mensonterende omstandigheden geketend worden.
Sinds 2014 zijn particuliere initiatieven, m.n. door de RK parochies op het eiland Flores genomen, o.a. als eerste door de KKI (Kelompok Kasih Insanis: vrij vertaald: groep die medemenselijkheid geeft) in Ende. Pater Avent Saur SVD heeft toestemming gekregen van het Bisdom om, vanuit de plaatselijke kerken, zich geheel aan de psychiatrische medemens te wijden en heeft de organisatie KKI in de stad Ende opgericht. Hij doet dit met grote inzet en volledige toewijding.
Elke KKI heeft een onbezoldigd coördinator om een team van vrijwilligers te begeleiden. De taken van het team zijn:
1. Opsporen en registreren van deze geestelijk gehandicapte mensen.
2. Afleggen van huisbezoeken om contact op te bouwen met patiënt.
3.Overleg plegen met de familie,om hen te overtuigen, dat daadwerkelijke hulp noodzakelijk is. Dit laatste vergt veel tijd en geduld.
4. Afleveren van medicatie van de arts bij de patiënten.
5. Rapporteren en melden van nieuwe gevallen bij het gezondheidscentrum.
In de steden is het relatief eenvoudiger om deze patiënten op te sporen en te helpen. Op de eerste plaats weten de families in de compacte woonwijken veel over elkaar te vertellen. Daarnaast is het opleidingsniveau in deze steden redelijk goed. Het oude gedachtegoed, dat een geestelijk gestoorde mens een straf is van God of door boze geesten is bezoedeld, speelt hier veel minder dan in de veraf gelegen en vaak moeilijk te bereiken dorpen en gehuchten in het bergachtige gebied. In deze gebieden speelt die oude adat (gewoonterecht) nog een grote rol. Het vraagt van de KKI-teams vaak veel geduld en overredingskracht, voordat zij hulp kunnen bieden. Deze bergdorpen zijn door hun ligging en de slechte smalle en steile paden, alleen bereikbaar met goede motorfietsen, te paard en te voet.
Onze parochie Z Titus Brandsma heeft dit project omarmd voor de vastenactie. Door uw gift aan Vastenactie steunt U de KKI en help u mee de geestelijk gehandicapte mens in Flores ontketenen.
IBAN: NL21 INGB000 000 5850 O.V.V.401244
Jack Johan, geloofsgemeenschap Ede.