Lezing: Katholieke lokale gemeenschappen: Waarheen? Nieuwe ontwikkelingen

Katholieke lokale gemeenschappen: Waarheen?
Nieuwe ontwikkelingen

‘Vroeger’ werd het samenvallen van lokale geloofsgemeenschap (parochie) en Kerk (instituut) haast onbewust als een vanzelfsprekendheid ervaren. Toen in de loop van de jaren 1970 en volgende het priestertekort desastreuze vormen aannam en tegelijkertijd velen de kerk verlieten, werden wij, de gewone gelovigen die bleven, ons bewust van onze eigen verantwoordelijkheid en ontdekten we dat wij de Kerk zijn. Dat maakt het noodzakelijk om samen na te denken over het behoud van de vitale gemeenschappen die er zijn en tegelijk over uitdagingen voor die gemeenschappen en het uitzien naar nieuwe manieren van gemeenschapsvorming.

Daarover gaan wij samen spreken onder leiding van professor Jozef Wissink. Jozef Wissink is priester van het aartsbisdom Utrecht en was hoogleraar praktische theologie aan de theologische faculteit Tilburg/Utrecht. Hij is bekend geworden vanwege zijn pleidooi om plaatselijke geloofsgemeenschappen serieus te nemen. Men moet ze niet willen dwingen zichzelf op te geven, ook niet als er kerken gesloten worden.

De bijeenkomst waartoe wij u allen van harte uitnodigen wordt gehouden:

Datum: Op dinsdag 27 november 2018 
Plaats: Maria Virgo Reginakerk te Bennekom, Heelsumseweg 1
Tijd: 20:00 uur; inloop 19:30 uur koffie enz.
Einde: 22:00; met een drankje napraten

Graag opgeven vóór 25 november bij: Truus Appelman, truusapp@xs4all.nl of per telefoon 0318 414 943

De “Werkgroep Laatste Dinsdag van November”

 

U vindt deze informatie ook in onze activiteitenkalender!