Doopvoorbereiding nieuws

Nieuws van de werkgroep doopvoorbereiding.
In een gezamenlijk overleg met de doopgroepen van alle geloofsgemeenschappen van de Titus Brandsma parochie is besloten dat de doopvoorbereiding in de toekomst gezamenlijk zal plaatsvinden.
De voorbereiding zal begeleid worden door Pastoor ten Have en Pastor Hans Lukassen. In overleg zal dan gekeken naar een doopdatum in de eigen geloofsgemeenschap.

De voorbereidingsavonden zullen plaatsvinden in de torenzaal van onze geloofsgemeenschap in Bennekom van 20.00-22.00 uur

  • Donderdag 5 juli
  • Dinsdag 11 september
  • Woensdag 10 oktober
  • Woensdag 14 november

Opgave bij Marian Bolscher, doopvoorbereiding.
email: mgbolscher@hotmail.com