Vastenactie project 2017 Zuid-Kenia

Ook dit jaar doen we weer mee met een Eigen Doelen project van de Vastenactie. Samen met de locaties Wageningen, Renkum, Heelsum, Oosterbeek, Doorwerth en Veenendaal vragen wij uw financiële steun voor verbetering van het onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking op de basisschool in Namanga.

Nadat 10 jaar geleden begonnen is met onderwijs aan deze leerlingen is hun aantal fors toegenomen. Momenteel gaan 65 leerlingen met een verstandelijke beperking naar school. De 3 klaslokalen zijn nodig toe aan een onderhoudsbeurt en het sanitair moet worden gerenoveerd. Ook is er grote behoefte aan nieuw lesmateriaal en een kas met irrigatie om groente te leren verbouwen.

Net als vorig jaar is dit een project van het Catharinafonds, dat al sinds 2002 op velerlei gebied het onderwijs in het Masai gebied in Kenia ondersteunt. Het meisjesslaaphuis, ons vastenactieproject van vorig jaar, is bijna klaar. Door de droogte die tijdelijk in de regio heerste, was de bouw even gestaakt. De mensen waren druk bezig met alleen maar te overleven. De stichting gaat ervan uit dat de meisjes voor de zomer in het huis kunnen slapen en dan ook kunnen genieten van het onderwijs op de basisschool in Namanga.

In de zondagse viering van 19 maart zal Piet Dekker, een van de oprichters van de stichting Catharinafonds, over het project komen vertellen in onze Bennekomse kerk.

In de veertigdagentijd zullen de vastenzakjes worden verspreid met een speciale projectfolder. We hopen dat velen van u financiële steun willen geven om het onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking te verbeteren zodat ze een betere toekomst tegemoet gaan. We komen het vastenzakje graag weer bij u ophalen. Wilt u een gift overmaken, dan kan dat op:

rek.nr. NL50 INGB 0005 1849 34 t.n.v. MOV Ede o.v.v. Zuid-Kenia.