Kledinginzameling ”Mensen in Nood” 8 april 2017

De stichting Cordaid ”Mensen in Nood” houdt zaterdagmorgen 8 april van 9.00 tot 11.00 uur weer een kledinginzameling in Bennekom.
De inzameling wordt gehouden op het plein van onze kerk.

Met de opbrengst van de kleding wordt door Mensen in Nood speciaal hulp geboden op die plaatsen in de wereld waar hulp het hardst nodig is. Speciale aandacht is er dit jaar voor de slachtoffers van de twee aardbevingen die Nepal in 2015 troffen. Duizenden mensen kwamen om en 1,4 miljoen Nepalezen werden afhankelijk van voedselhulp. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder. Nog steeds wonen groepen Nepalezen in tentenkampen. Direct na de ramp begon Cordaid Mensen in Nood met noodhulp. Zo kregen bijvoorbeeld al 500 ontheemden families weer snel toegang tot schoon drinkwater. Eindelijk kan men beginnen met de wederopbouw van de dorpen en ook dat lukt in dit straatarme land niet zonder hulp. Mensen in Nood zet zich dit jaar in het bijzonder in om deze hulp te verlenen. Door uw overtollige, nog bruikbare kleding te brengen, kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan dit project. De ingezamelde kleding wordt verkocht aan sorteerbedrijven. Met het geld dat het opbrengt wordt het project als hiervoor genoemd, gefinancierd.
Draagt u ook een steentje bij?
Wel graag alles brengen in gesloten plastic zakken.
Informatie bij Willemien de Groot, tel: (0318)417355