Nieuwe CSLK bundel “Wegen naar vrede’

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) heeft een nieuwe bundel uitgegeven. De titel luidt “Wegen naar Vrede, de Sociale Leer van de Kerk over sociale en politieke conflicten”.

De bundel, met ruim 135 pagina’s, bevat artikelen en lezingen van prof. dr. Fred van Iersel, lid van de Raad van Advies van het CSLK, tevens bijzonder hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht en docent Katholieke Sociale Leer aan diverse instellingen.

Uitgaande van de Katholieke Sociale Leer van de Kerk, met haar principes van personaliteit, solidariteit, subsidiariteit en algemeen welzijn, bespreekt de bundel de relaties tussen religies en conflict, de rol van de religies tot de vrede, de problematiek rond terreur en geweld, de legitimering van vredesoperaties, de toekomst van de rechtvaardige oorlog en tenslotte de vluchtelingencrisis in het jaar van de barmhartigheid. De bijlage bevat achtergrond informatie over de nog steeds actuele encycliek ‘Pacem in Terris’ van paus Johannes XXIII uit 1963.

Bestellingen kunnen worden opgegeven via email: info@cslk.nl, vermeld daarbij uw postadres. De prijs van de bundel is € 9,95; de verzendkosten zijn € 2,92. Betaling vooruit, als bevestiging van uw bestelling, op IBAN bankrekeningnummer: NL89 INGB 0004 9863 52 t.n.v. Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK), Vogelenzang, o.v.v. Bundel ‘Wegen naar Vrede’. Zodra uw betaling ontvangen is en de bundels beschikbaar komen van de drukkerij, wordt uw bestelling verstuurd naar het via email opgegeven postadres.

Wij danken U bij voorbaat voor uw getoonde belangstelling.
Met vriendelijke groet,
Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk.
http://www.cslk.nl/?p=news&id=137&t=Nieuwe+bundel+Wegen+naar+vrede
www.cslk.nl