Ledenadministratie van de parochie

Een belangrijke informatiebron voor de ledenadministratie van de parochie is de zogenaamde SILA regeling, op basis waarvan aangesloten kerken gegevens ontvangen uit de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP). (Wat is SILA?)
Via een motie heeft de Tweede Kamer besloten dat deze regeling moet worden beëindigd; de Minister van Binnenlandse Zaken is voornemens dit tot uitvoering te brengen in 2018, maar heeft de gelegenheid opengesteld op dit voornemen te reageren. De aartsbisschop van Utrecht roept iedereen op van deze internetconsultatie gebruik te maken: Oproep tot behoud van de SILA regeling.
Let op: de consultatie omvat veel meer dan alleen de wijziging van de SILA regeling; laat u niet misleiden!