Klimaatakkoord Parijs en (n)u?

Joris Wijnhoven, campagneleider Klimaat en Energie van Greenpeace, komt op 16 maart 2016 naar Bennekom op uitnodiging van de interkerkelijke Taakgroep Kerk en Milieu/Samenleving te Bennekom.

De avond heeft als thema: “Klimaatakkoord Parijs, en ( n)u?

We zijn nu drie maanden na het historische Klimaatakkoord van Parijs. Wat is er sinds 12 december 2015 gebeurd?
En wat kunnen wij zelf betekenen als rentmeesters van de Schepping?
Joris Wijnhoven is namens Greenpeace nauw betrokken bij het Energieakkoord.
U wordt van harte uitgenodigd om er samen een inspirerende avond van te maken.

Datum: 16 maart 2016
Plaats: ’t Kerkheem, Alexanderzaal, Kerkhoflaan 34, 6721 EZ Bennekom
Aanvang: 20.00 uur, zaal open: 19.30 uur
Toegang: vrij

deze info is ook te vinden in onze activiteitenkalender.