Het hemelwater afvoer project

In de laatste maand van 2015 maar ook weer in het nieuwe jaar is door vrijwilligers van de Tuingroep en de Technische dienst hard gewerkt aan de realisatie van het loskoppelen van de afvoer van het regenwater op het openbare riool.  Het doel is het regenwater op ons eigen terrein in de grond te laten wegzakken naar het grondwater. Dit draagt bij aan het duurzame gebruik van de kerk en geeft een aanmerkelijke besparing op de jaarlijkse gemeentelijke rioolbelasting.

Veel werk is al door vrijwilligers uitgevoerd, het zwaardere graafwerk en aanleggen van een drainagegoot op het kerkplein wordt in de periode van 19 t/m 22 januari door een aannemer uitgevoerd.

zie ook het vervolg op dit bericht.

2 antwoorden op “Het hemelwater afvoer project”

 1. Vandaag (21 jan.) heb ik een kijkje genomen op het kerkplein voor het aanschouwen van de werkzaamheden aldaar. Een aantal vrijwilligers was daar samen met een aannemer druk doende dakregenwater via een drainagesysteem in de grond te laten verdwijnen. Een pluim voor de vrijwilligers die hier een bijdrage aan leveren.
  Ongetwijfeld zal de kerk hier nog wel aandacht aan besteden.
  Vroeger kon de pastoor dit nog afkopen door de vrijwilligers voor te houden “dat ze bezig waren goede werkjes te verdienen die hierboven niet ongemerkt bleven”.
  Tegenwoordig zien de vrijwilligers tevens gaarne dat de kerkgemeenschap hun activiteiten ook waarderen.

 2. Hulde

  Hulde aan de vele vrijwilligers van de tuingroep die in weer en wind en koude, bezig zijn geweest om het hemelwater af te koppelen van het riool.
  Ik zag ze werken terwijl het regende en bij hele lage temperaturen.
  Eerst een Hemelboom weg, maar nu het Hemelwater opvangen en in eigen grond opslaan.
  Het is natuurlijk ook zonde om Hemelwater in het riool te laten verdwijnen, alleen de naam al, Hemelwater, als je het een paar keer leest lijkt het wel wijwater.
  Ook TV-Ede had er een heel mooi item over uitgezonden waar onze vrijwilligers allen goed te zien waren.
  Nogmaals hulde, en hoedje af voor deze betrokken parochianen.

Reacties zijn gesloten.