Eenheidszondag 18 januari

dorstOm 10.00 uur begint in de Brinkstraatkerk de Eenheidszondag met een oecumenische dienst. Dit jaar heeft de dienst het thema: Dorst?

Het landelijke thema van de Raad van Kerken Nederland voor deze week is ons aangereikt uit Brazilië. Dat land heeft veel zoetwaterreservoirs. Je hebt ook voortdurend water nodig, omdat in grote delen van  Brazilië de temperatuur hoog is. De Samaritaanse vrouw uit Joh.4 kende de dorst ook. Zij ging water putten op het heetst van de dag. Jezus knoopt een gesprek met haar aan en vraagt haar: “Wil je me te drinken geven?” Hij heeft zelf dorst en Hij spreekt over de behoefte aan levend water.

De collecte waarvoor de RvK een doel mag uitkiezen is “pompen is leven”. Een typisch Bennekoms initiatief dat prachtig aansluit op dit thema.Vanuit de in Bennekom bij de Raad van Kerken aangesloten kerken wordt medewerking aan deze dienst verleend door ds. Wouter Smit en ds.Agnes Gilles als vertegenwoordigers van de PKN , een vertegenwoordiger uit de Vrijzinnigen Bennekom en dhr. Ruud van de Linden vertegenwoordigt de RK geloofsgemeenschap. Het Gemengd Koor van de RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina verleent haar muzikale medewerking. We hopen op een inspirerende dienst en een goed startpunt voor de week van gebed voor de eenheid. 

Namens de Raad van Kerken