Duurzaamheid: een nieuwe religie ….? Lezing van Marc van den Tweel

Jaarlijks organiseert de taakgroep Kerk&Milieu/Samenleving Bennekom een lezing waarin een actueel onderwerp op het terrein van duurzaamheid centraal staat. We zijn verheugd dat dit jaar de directeur van Natuurmonumenten, de heer Marc van den Tweel bereid is de lezing te houden en wel op woensdag 4 maart 2015.

meer info: activiteitenkalender