Parochiedag MVR Bennekom

Noteer alvast in uw agenda: zondag 29 september!

De voorbereiding van de Parochiedag MVR is in volle gang;
de werkgroepen MOV en Caritas gaan ervoor om er iets moois van te maken.

Natuurlijk starten we de dag traditiegetrouw met de multi-koren-viering.
Na de viering gaan we ……………………….. nee, dat houden we nog even geheim.
Hou er rekening mee dat e.e.a. tot ongeveer 14.30 uur gaat duren.

We rekenen op een grote opkomst.

Tot slot:
via deze weg willen we alvast aandacht vragen voor de intekenlijst …… die begin september in de kerk zal hangen.
Tot de 29e september,
werkgroepen MOV en Caritas