De Musical Maria, een prachtig oecumenisch project.

Musical-Maria-4 Musical-Maria-2
Er werd eind Januari een reünie voor de medewerkers van de musical Maria georganiseerd.
Dat was heel erg goed want het was voor velen even afkicken nadat we ruim anderhalf jaar elke vrijdagavond
samen oefenden en repeteerden voor de uitvoering van de Musical Maria.
De opgenomen film was die avond nog niet helemaal klaar maar wel de gedeelten waar we mee konden zingen en de teksten zaten er nog goed in.

Het was een ook project van “het groene boekje” en zeker op zo’n avond is het zichtbaar wat een succes deze musical was, ook voor de medewerkers.

Veel kerkgenootschappen zijn hier vertegenwoordigd, vogels van diverse pluimage, allen met dezelfde bijbel die niet altijd op dezelfde wijze uitgelegd wordt maar wel met dezelfde intentie.
Natuurlijk is de figuur van Maria er een prachtig voorbeeld van. De katholieke kerk kijkt anders naar Maria dan de protestante kerken, maar juist in de musical kwam het tot uitdrukking dat dit niets uitmaakt.
De aanbeden devote Maria, de moeder van Jezus, wordt ook neergezet als een krachtige sterke vrouw die opkomt voor de onderdrukte mens.
De saamhorigheid is groot en deze musical is een voorbeeld van oecumene.

De vrijdagavond uitvoering was “bomvol”en de zaterdagavond zo goed als uitverkocht.
We kunnen terugkijken op een mooie periode van samen oefenen en repeteren met een prachtig resultaat: De Musical Maria.