Lintviering Raad van Kerken 13 oktober

raadvankerkenOp zondag 13 oktober organiseert de Raad van Kerken, in samenwerking met de dienstdoende voorgangers, de zogenaamde “Lintviering.

Dit jaar is het thema: “Ga- en Ik zal met u zijn”, n.a.v. Lucas 10.

Om 10 uur zullen in de 3 centraal gelegen kerken van Bennekom, (de Oude of Sint Alexander Kerk, de Brinkstraatkerk en de Maria Virgo Regina kerk), de vieringen aanvangen. De dienst zal in 3 delen zijn verdeeld, waarbij u na ieder deel de gelegenheid krijgt zich achter de “Goa-stok” – die de weg zal wijzen – naar de volgende kerk te begeven om daar het volgende deel mee te vieren.

De kerkgangers bepalen zelf in welke kerk zij de dienst beginnen, voortzetten en eindigen. Afhankelijk van waar u start is de looproute: Katholieke kerk-> Oude Kerk-> de Brinkstraatkerk->Katholieke kerk->Oude Kerk enzoverder. Het wisselen van kerk(-gebouw) is niet verplicht, maar geeft u wel een unieke mogelijkheid om in 1 dienst de diverse manieren van vieren te beleven.

Na afloop van de diensten is er gelegenheid elkaar bij de koffie of thee te ontmoeten, in de kerk waar u het derde deel van de dienst meeviert. In elke kerk zal er oppas en Kindernevendienst zijn, waarbij de kinderen in het tweede deel direct welkom zijn bij de nevendienst en na dit deel weer bij hun ouders aan kunnen sluiten.

Van harte nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn en met ons mee te lopen., om vanuit deze vieringen, net als de leerlingen van Jezus, de wereld in te gaan.

Namens de Raad van kerken Bennekom