Bezinningsavond ‘Als het einde in zicht is …….’

drs John Rademakers spreekt over
‘Als het einde in zicht is …….’
“Ethische vragen bij het zorgzaam omgaan met het levenseinde”

Dank zij de medische wetenschap, gezonde voeding en gezondheidszorg worden we met zijn allen steeds ouder. Voor velen een grote rijkdom, maar soms ook een tijd van verdriet, pijn en steeds meer inleveren. Voor de een misschien toch te vroeg en voor de ander misschien wat laat, dient het echte levenseinde zich aan. Maar wat betekent dat? Hoe leef je daar naar toe? Hoe geef je zin aan de laatste periode van je leven. Maar wat als je er geen zin meer aan kunt geven, als je de omgeving misschien niet meer herkent, als degenen die je lief zijn jou niet meer verstaan?
En wat wanneer de vele beperkingen zich aandienen, waarbij pijn en onmacht je deel zijn. Wat betekent dan omgaan met het levenseinde? Is er een moment waarop je mag vragen om een goede dood, hoe staan we daarin als gelovige?
Wat wil zeggen “het leven blijft beschermwaardig” als we denken aan de discussie rond het vraagstuk van de euthanasie verruiming bij wat heet “voltooid leven”?
Vragen waarop niet steeds een pasklaar antwoord wordt gegeven, noch door medici noch door direct betrokkenen. Met een powerpoint presentatie verzorgt Seniorenpastor John Rademakers een inleiding waarbij met name de ethische vragen aan bod komen als vertrekpunt voor een open gedachtewisseling.

Drs. John Rademakers, liturgist, betrokken bij bijbel en liturgie, was meer dan 28 jaar docent levensbeschouwing en maatschappijleer en vanaf 2000 werkzaam als seniorenpastor in de Sint Benedictusparochie (Overbetuwe). Hij begeleidt sinds 2004-2005 het Leerhuis in Bennekom.

Op dinsdag 27 november 2012
In de Maria Virgo Regina kerk, Heelsumseweg 1 in Bennekom
19:30 Welkom met koffie
19:50 Opening van de avond
20:00 Inleiding door John Rademakers, met powerpoint presentatie
±20:30 Pauze met koffie en thee en ruime gelegenheid om met elkaar te praten
21:00 Vragen en discussie (gespreksleider: Frans Breteler)
±22:00 Sluiting
Na afloop van de avond zal een vrijwillige bijdrage in de kosten worden gevraagd.

Aanmelden is niet verplicht. Om organisatorische redenen weten we wel graag van te voren of u komt. U kunt dat melden bij een van de ondergetekenden:
Truus Appelman 0318 414 943 truusapp[at]xs4all.nl;
Timo Harmsen 0318 418 405 timoharmsen[at]planet.nl;
Riet Kroes 0318 418 002 kroes42[at]planet.nl.

** klik op de afbeelding met de handen voor de originele uitnodiging. **