Vacatures

Oproepjes-nieuwe-stijl:

info te verkrijgen bij:

Werkgroep Attent op talent;
(Marian Bolscher, Truus Appelman,
José van der Meulen, Miranda Meuwissen)

******************

Tekstschrijver en Technisch redacteur gezocht

De kracht van de bijbel is het woord dat tot ons komt via verhalen, gedichten of wijsheden. Mooie verhalen, de verhalen die hoop, troost of energie geven of die ons inspireren.

De PR-groep wil op zoek gaan naar die mooie, en mogelijk inspirerende, verhalen. Wij hoeven ze alleen maar op te zoeken en daar vorm aan geven zodat iedereen ze kan horen of lezen. Verborgen verhalen zijn vaak dichtbij te vinden in onze geloofsgemeenschap.

De PR-groep is daarom op zoek naar een:

  • Tekstschrijver/ journalist.
    Voor het vinden en vertellen van verborgen verhalen zoeken we versterking. Vind jij het leuk om te schrijven, of met mensen praten en daarbij de mooie woorden te vinden of groepen te stimuleren hun bijdrage te leveren? Meld je dan!
  • Technisch redacteur.
    Op dit moment is Jos Jansen is de enige persoon die deze functie uitoefent. En dan zowel voor het NieuwSblad als voor het insturen van stukken naar TitusBreed. Dat maakt ons te kwetsbaar. Wij zoeken dan ook iemand die dit soort werk ook kan. Je moet handig zijn met tekstverwerken, PDF documenten, of het opmaken van teksten.

Lijkt je dat wat, neem dan contact op met de coördinator van de werkgroep: Arno de Bruin (contactgegevens achter in dit nieuwsblad) of stuur een mail naar prgroep@rkkerkbennekom.nl.
Misschien denk je ‘ik wil best schrijfwerk verrichten, maar heb geen zin/tijd in vergaderen’. Ook in dat geval maken we graag gebruik van jouw diensten!

De PR-groep

******************

Oproepje: we zoeken iemand die de oecumenische activiteiten in Bennekom ook een warm hart toedraagt. Elk jaar wordt samen een activiteiten-kalender samengesteld (“het groene boekje”). De activiteiten gaan van toneel-voorstellingen tot interessante lezingen. Wil je hierover meedenken? Vraag gerust om meer informatie!

******************

Schoonmaakgroep
Op vrijdag 16 januari is de schoonmaakgroep van de zaaltjes bij elkaar geweest. Helaas hebben 4 mensen de groep verlaten. Daarom is er nu gekozen voor een andere opzet van het rooster. In het vervolg zullen de teams niet meer één maand de ruimtes schoonmaken, maar slechts één week. Ieder team komt met ingang van 1 februari één maal in de acht weken aan de beurt. Het zou echter heel fijn zijn als de groep nog met 2 mensen wordt aangevuld. Wilt u ons helpen? Dan kunt u zich aanmelden bij Marian Bolscher, tel: 417 237.

******************

Commercieel talent?

Ons parochieblad wordt mede gefinancierd door de advertenties die er in staan. Handig voor als je snel iemand nodig hebt. Na vele jaren trouwe dienst wil Klaas Postma stoppen als “advertentiewerver”.
Wie zou deze taak willen overnemen? De paden zijn al goed gebaand…

******************

 Rondbrenger van berichtjes

Commissies en wijkcontactpersonen hebben vaak allerlei taken.
Soms komt dit met pieken bij elkaar. Het overnemen van één specifieke taak kan daarbij heel verlichtend werken.
Wie zou graag zo af en toe berichtjes willen rondbrengen naar zo’n 20 tot 30 parochianen?
Verlichtend voor de wijkcontactpersoon en goed voor de eigen beweging.

******************

Secretaris van de Commissie van Beheer en Financiën.
Verantwoordelijk voor het organiseren en notuleren van de vergaderingen.
We horen het graag als iemand hiervoor belangstelling heeft.

*****************

info bij: Werkgroep Attent op talent
(Marian Bolscher, Truus Appelman, José van der Meulen, Miranda Meuwissen)

******************