Vacatures

Oproepjes-nieuwe-stijl:

info te verkrijgen bij:

Werkgroep Attent op talent;
(Marian Bolscher, Truus Appelman,
José van der Meulen, Miranda Meuwissen)

 

******************

Oproepje: we zoeken iemand die de oecumenische activiteiten in Bennekom ook een warm hart toedraagt. Elk jaar wordt samen een activiteiten-kalender samengesteld (“het groene boekje”). De activiteiten gaan van toneel-voorstellingen tot interessante lezingen. Wil je hierover meedenken? Vraag gerust om meer informatie!

******************

Schoonmaakgroep
Op vrijdag 16 januari is de schoonmaakgroep van de zaaltjes bij elkaar geweest. Helaas hebben 4 mensen de groep verlaten. Daarom is er nu gekozen voor een andere opzet van het rooster. In het vervolg zullen de teams niet meer één maand de ruimtes schoonmaken, maar slechts één week. Ieder team komt met ingang van 1 februari één maal in de acht weken aan de beurt. Het zou echter heel fijn zijn als de groep nog met 2 mensen wordt aangevuld. Wilt u ons helpen? Dan kunt u zich aanmelden bij Marian Bolscher, tel: 417 237.

******************

Commercieel talent?

Ons parochieblad wordt mede gefinancierd door de advertenties die er in staan. Handig voor als je snel iemand nodig hebt. Na vele jaren trouwe dienst wil Klaas Postma stoppen als “advertentiewerver”.
Wie zou deze taak willen overnemen? De paden zijn al goed gebaand…

******************

 Rondbrenger van berichtjes

Commissies en wijkcontactpersonen hebben vaak allerlei taken.
Soms komt dit met pieken bij elkaar. Het overnemen van één specifieke taak kan daarbij heel verlichtend werken.
Wie zou graag zo af en toe berichtjes willen rondbrengen naar zo’n 20 tot 30 parochianen?
Verlichtend voor de wijkcontactpersoon en goed voor de eigen beweging.

******************

Secretaris van de Commissie van Beheer en Financiën.
Verantwoordelijk voor het organiseren en notuleren van de vergaderingen.
We horen het graag als iemand hiervoor belangstelling heeft.

*****************

info bij: Werkgroep Attent op talent
(Marian Bolscher, Truus Appelman, José van der Meulen, Miranda Meuwissen)

******************