KVG (2015-2016)

Katholiek VrouwenGilde Bennekom

*****************

 

Wat er gebeurde:

  • Maandag 5 oktober: Er zijn 32 dames. We hebben een lezing in de parochiezaal met dia’s van de Heer Fraanje die een zwerftocht met ons maakt over de Veluwe zo’n 100.000 ha., onze eigen leefomgeving dus. Hij is een vlotte  verteller en werkt voor de Jac. Gazenbeekstichting. Een stichting, opgericht mei 1991 in Lunteren met als doel, het uitdragen van het gedachtengoed van de Veluwse onderwijzer en schrijver Jac. Gazenbeek. Hij schreef over natuur, cultuur en folklore alhier. Daarnaast zet deze vereniging zich in voor het behoud van het streekeigene van de Veluwe. Informatie op: www.de-veluwnaar.nl/jac-gazenbeekstichting.  Wij reizen met de heer Fraanje langs dorpen en steden op de Veluwe, met hun bijzonderheden. En we zien dia’s van prachtige natuur. In Lunteren ligt een enorme zwerfkei, want het is het middelpunt van Nederland, helaas niet het enige middelpunt, maar dat drukt de pret niet. Achter deze steen is een zichtlijn en zien we door de ijstijd opgeworpen stuwwallen. We zien Harderwijk met de Linnaeus-toren en de tuin met planten van Linnaeus. Hij heeft hier een tijdje gestudeerd en is er in 1735 gepromoveerd. Hij was degene, die Latijnse namen aan planten en bomen gaf, waardoor over de hele wereld dezelfde namen konden worden gebezigd. We zien dat er een klein kapelletje staat bij Drie (voorheen Thri). Het overgrote deel van de Veluwse bevolking schijnt vroeger katholiek te zijn geweest. In het Solse gat schijnt zelfs een heel klooster in de aardbodem te zijn verdwenen als straf voor de losbandigheid van de monniken. Dat is bij Speulder en Sprielder bos. Wat boffen we hier toch met die enorm mooie en afwisselende gebieden, zoals bij Staverden met zijn witte pauwen. Vroeger werden de veren van deze pauwen gebruikt om de helmen van de ridders van dit landgoed te tooien. Rondom Staverden is een prachtig bosgebied, er zijn verderop zandverstuivingen. Er schijnt vroeger wel veel meer heide te zijn geweest op de Veluwe, maar er waren dan ook veel meer schaapskuddes. En dan zijn er al werktuigen gevonden van zo’n 6000 jaar geleden, bijv. Breitkeil, een soort bijltje, gevonden in omgeving Beekbergen, er is dus al heel lang bewoning hier. Ik zou zeggen slaat u er eens wat boeken op na, de Veluwe is zo’n interessante streek. En bezoek de Gazenbeek site. Wist u dat in Lunteren de helft van de mensen Van de Berg heet? En waar heeft een mens wel genoeg aan en een kip niet? Juist een halve haan. We hadden een heerlijke avond, koesteren onze omgeving nog meer.
  • Maandag 7 september:  de opening van ons KVG seizoen. We beginnen met een viering waarbij pater Hans Koenen voorgaat, We lezen Colossenzen I vers 24 tot hoofdst. II vers 3 en Lucas VI , 6-11 en pater Koenen spreekt een overweging uit waar we nog lang over kunnen mediteren.  Juist op 7 september 1950 was pater Koenen ingetreden bij de paters Jezuïeten, 65 jaar geleden op de kop af. Een moment om stil bij te staan. Hij krijgt van ons een attentie en zijn trouwe chauffeuse Truus Sijm een herfststukje. Na de viering gaat een kop koffie er wel in en daarna bedanken we Nardie Breteler onze dirigente, het koor en de organist, Ton Gommers, de lector. En Ria Roelofs bij deze heel erg bedankt voor het koster werk. En daarna is onze jaarvergadering. Don Barten wordt hartelijk bedankt voor ons mooie programmaboekje en Margreet krijgt een bon voor hem, zijzelf een bloemetje. De Melania collecte heeft Eu 145,30 opgebracht. De overledenen van afgelopen verenigingsjaar worden herdacht met name, Nel Janse, Riet Heestermans, Ida Bol en Mien Witjes. De contributie is dit jaar met 2 Euro verhoogd. Hadden we al jaren hetzelfde bedrag voor. We bedanken Neeltje Nakken voor het jaarverslag en Margreet Barten voor het financieel verslag. Riet Rulkens is 25 jaar lid en daar zij er niet is brengt de voorzitter op een andere dag een presentje bij haar langs. Er worden wat ideeën voor het jaarlijkse reisje besproken. De vergadering verliep voorspoedig en mensen bleven nog wat gezellig na praten.
    Hierbij nogmaals de link naar de overweging van Pater Koenen