Kerkbalans

De kerkbijdragebrief voor de kerkbalans 2014 kunt u hier terugvinden.
Kerkbijdrage 2014 (pdf bestand)

citaat:

Het kost alles bij elkaar veel om de kerk te onderhouden, aan te kleden en te verwarmen voor vieringen, en om de vele lokale en centrale activiteiten te realiseren, en wij hopen dat u dan ook dit
jaar weer ruimhartig wilt bijdragen om onze Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap en de zalige Titus Brandsma parochie in stand en actief te houden.

 

Extra documentatie ten behoeve van de Kerkbalans 2013.

Begroting 2013-PZTB
(begroting 2013 Parochie Zalige Titus Brandsma)

Toelichting begroting
(toelichting op begroting-2013-PZTB)