Foto’s en verslagen MVR60

..

O jee, we missen nog wat verslagen….  Bent u toevallig naar één of meer MVR60 activiteiten en bijeenkomsten geweest en mist u het verslag. Misschien wilt u dan een korte terugblik schrijven? Graag! 

mail hiervoor naar webmaster@rkkerkbennekom.nl


  • Kindernatuurhappening

zondag 20 mei vond er een geslaagde kindernatuurhappening plaats. We boften  met het weer, het was droog. Een tiental kinderen, opgesplitst in 2 groepjes, gingen aan de slag met het timmeren van een vogelhuisje of insectenhuisje, of gingen in de tuin de meegebrachte, en dus zelf opgekweekte plantjes poten. Gerard had een keurig plantveld opgeleverd, en had zelf ook nog planten meegebracht van zaadjes uit de overgebleven uitdeeldoosjes. Het plantveld staat  nu helemaal vol.  Stef had alles prachtig voorbereid, maar kinderen slaan nu eenmaal niet zo hard met een hamer, dus ze zijn lekker aan de slag geweest. Wat drinken, wat lekkers en een bijpassende kleurplaat completeerde het geheel.

foto’s 


  • “Van Maria naar Maria” – Jubileumconcert 60 jaar MVR

Droom jij wel eens dat we meer verbonden zijn,
oud en jong tezamen sterker staan.
Met aandacht voor elkaar door ’t leven gaan.
Doet geloof niet dat met ons bestaan.

In het kader van 60 jaar Maria Virgo Regina was er op 13 mei een jubileumconcert. In dit concert genaamd “Van Maria naar Maria” passeerde aan de hand van tekst en lied 60 jaar historie van de Maria Virgo Regina kerk en gemeenschap. Het begon met Maria – de Maria als jong meisje met pumps – en het gaat naar Maria – de Maria gevormd uit de Hemelboom.  Het concert werd uitgevoerd door het koor Arsis en combo (gitaar, piano, fluit en drum).

Het concert ving aan met het prachtige Ave Maria van Schubert. Daarna zong het koor Arsis 20 liederen, die aansloten bij de gesproken tekst – inspirerend gebracht door Riet Kroes – die de historie, verleden maar ook heden verhaalde. Gedurende het concert werd langzamerhand de ene Maria (in de linkerhoek van het priesterkoor) verbonden met de andere Maria (in de rechterhoek): met een lichtsnoer, een verbeelding van de pijlers van de gemeenschap (liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapopbouw, weergegeven door bewegende zuigers) en de werkgroepen van de gemeenschap (weergegeven door draaiende wielen en raderen). Met als laatste ballonnen die om Maria heen dansten.

De kerk die helemaal vol zat genoot van deze compositie. Een staande ovatie was dan ook het gevolg. Het koor bedankte deze ovatie door nog een toegift te zingen. Waarna de avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn en een drankje.

Droom jij wel eens van een wereld die toekomst heeft,
dat we zuinig zijn op al wat leeft.
De kringloop leven zoals is bedoeld;
de hemelboom die ons Maria geeft.

De complete tekst inclusief liedteksten van het concert zijn HIER na te lezen (pdf bestand).

foto’s


  • Escape Room

Op zondag 7 mei werden de kelders van de Bennekomse kerk omgetoverd tot een ware Escape Room met maar slechts één doel: Janus de Klusjesman helpen te ontsnappen uit zijn kluskelder binnen 45 minuten.

Groepen van 4-6 personen betraden de Escape Room en begonnen hun avontuur in de gang met een mysterieuze en galmende stem die tot diep in de kelders te horen was. De eerste opdracht was om vanuit de gang in de 2e ruimte te komen met behulp van magneten en raadsels. Uiteindelijk in de 2e ruimte aangekomen moesten er in totaal 8 getallen gevonden worden voor een 06-nummer door middel van wiskundige raadsels, tekstsommen, behendigheidsspellen, en andere hersenkrakers. Met deze 8 getallen kon een SMS gestuurd worden naar dit nummer en konden sommigen uiteindelijk met behulp van een morse code uit de kelders ontsnappen.

Er waren in totaal 5 groepen die een poging deden om Janus te helpen met de ontsnapping uit de kelders. In een strijd tegen de klok slaagden 3 groepen er uiteindelijk in om alle opdrachten te voltooien en Janus te helpen met het ontsnappen uit de catacomben van de kerk.

Geen foto’s beschikbaar.


  • Palmpasen: Zaaien van de Kiem

De kinderen hebben met Palmpasen de zaadjes gekregen in mooi gevouwen doosjes. Deze tot plantjes geworden zaadjes gaan ze 20 mei in de kerktuin planten.
Klik op de onderstaande foto 

klik op foto om in Dropbox de foto’s te zien

foto’s 


  • Minisymposium 2 april 2017

Op zondag 2 april werd het mini-symposium “De zorg voor het gemeenschappelijke huis” gehouden: een bijeenkomst over het belang van duurzaamheid, de verbondenheid hiervan met geloof en de bijdrage die je daar als individu aan kunt leveren.

Die zondag was een eerste prachtige lentedag, waardoor de opkomst lager was dan waarop was gerekend. De inhoud was er echter niet minder om. Na een introductie door Willem van Wingerden gaf Henri ten Have op bevlogen wijze inzicht in de opzet en achtergronden van Laudato Si’. Daarbij gaf hij als kern aan dat, vrij vertaald, de zorg voor onze aarde èn de zorg voor de armen in de wereld veel meer baat hebben bij een geloof in de Schepping die ons door God is gegeven dan door het geloof in ongebreidelde zelfbeschikking en consumptie.

Reinier van den Berg gaf hierop volgend de urgentie aan om tot een ommekeer te komen in ons gebruik van de aarde, aan de hand van zowel wetenschappelijke data als actuele nieuwsfeiten. Hoewel de uitspraak: “het is 5 over 12” tot moedeloosheid zou kunnen leiden, gaf hij ook aan dat de klok wel degelijk terug te draaien is. Dit zou naar zijn mening dan wel breder moeten dan alleen door ‘alle mensen van goede wil’; overheden en andere invloedrijke structuren zullen duurzame keuzes moeten maken voor alternatieve technologieën die nu al voorhanden zijn, zoals zonne- en windenergie en elektrische auto’s.

Dat de milieuproblematiek breder is dan CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde werd in een presentatie door René Wijngaard uitgelicht. Onze huidige omgang met de aarde is onhoudbaar en leidt tot beschamende vervuiling zoals de ‘plastic soep’. Ook hierbij zijn nu al oplossingen voorhanden om op duurzamere wijze te leven èn zijn acties geïnitieerd om de uit de hand gelopen vervuiling van onze oceanen terug te dringen.

De laatste spreker, Wouter Koenderman, schetste de ontwikkelingen in de inzameling van restafval. Aan de hand van proeven die zijn gedaan met verschillende vormen van inzameling, is gekomen tot een werkwijze die mensen het best motiveert en daarmee tot de hoogste scheidingspercentages leidt. De toelichting op de wijze van invulling en de bijbehorende tijdslijn maakten deze presentatie zeer praktisch en ‘dicht bij huis’.

Willem van Wingerden wist op stimulerende wijze de presentaties te koppelen, de bezoekers van het symposium actief bij het onderwerp te betrekken en de link tussen geloof en duurzaamheid te leggen. Dit laatste kreeg een mooie extra nadruk in het afsluitende ‘Christelijk gebed met de schepping’, waar Henri in voorging.

Fotoverslag (volgt nog)


  • Openingsavond 10 maart 2017

Klik hieronder op de foto voor de MVR60 Openingsavond foto’s.

(Er opent een nieuw venster naar de foto-website via ‘Dropbox’ van de RK Kerk Bennekom.)


einde van de pagina