Adri van Dijk 50 jaar priester

Op zondag 26 juli a.s. om 10.30 uur vieren we als Titus Brandsma Parochie in de Antoniuskerk van Ede het 50-jarig priesterjubileum van pastor Adri van Dijk. Na de jubileumviering is er een feestelijk koffiedrinken, waarbij u allen aanwezig kunt zijn. Lees verder in TitusBreed, pag. 5.

Wat leeft er bij onze 75-79 jarigen?

In overleg met de locatieraad hebben de mensen van het diaconieberaad een onderzoek gedaan naar de verwachtingen en wensen van de leeftijdscategorie 75 tot 79 jaar in onze Bennekomse geloofsgemeenschap. We wilden graag weten hoe het met ze gaat, of er eenzaamheid speelt, of men dingen mist bij onze kerk, en of men bepaalde zaken graag anders zou zien. Ook wilden we graag horen of er behoefte bestaat aan bepaalde activiteiten, speciaal gericht op hun leeftijdsgroep. Zoals u weet hebben we al tamelijk populaire activiteiten speciaal gericht op onze 80 plussers.

Parochianen van 75-79 jaar kregen een brief in de bus, met de aankondiging dat ze gebeld zouden worden en dat er indien gewenst iemand langs zou komen met vragen. Sommige mensen kenden we goed, andere mensen “Wat leeft er bij onze 75-79 jarigen?” verder lezen

H. Vormsel

A.s. zondag (21 juni) zal het sacrament van het H. Vormsel worden toegediend in de Johannes de Doperkerk in Wageningen. Vanuit de Bennekomse geloofsgemeenschap hebben Esmee de Frankrijker, Thomas Gielen, Silke Hofstad, Johan Hoksbergen, Arnold Luckerath, Carli Marcelis en Dorien van Oostveen de afgelopen maanden deelgenomen aan de voorbereiding op het Vormsel. De Vormselviering begint om 10.00 uur.

Foto’s High Tea

hightea2015-2Op zondag 14 juni werd er door de locatieraad weer een high tea georganiseerd voor alle vrijwilligers in onze geloofsgemeenschap.

Klik op de foto om naar de speciale fotopagina te gaan.  Daar staat een kort verslag en de link naar de foto’s.

Waar is die gebleven?

Conny van Embden heeft begin april haar wandelstok laten liggen in de kerk of in de Parochiezaal. Hij is niet bij de gevonden voorwerpen in de Torenzaal gekomen en ook niet meer te vinden in de kerk of in de Parochiezaal.  Heeft iemand hem misschien abusievelijk meegenomen of hem op een apart plaatsje gelegd?
Het is een opvouwbare wandelstok, gemerkt met een groen/geel bandje. Conny mist hem en zou hem heel graag terug hebben. Haar adres is bekend bij de redactie/webmaster. Hem leggen bij de gevonden voorwerpen in de Torenzaal kan natuurlijk ook.

Opbrengst kledingactie Mensen in Nood 2015

De kledinginzameling van Mensen in Nood die op zaterdag 11 april werd gehouden, heeft ruim 600 kilo kleding opgebracht. Dat is 200 kilo minder dan vorig jaar. Wel jammer dat het dit jaar wat minder was, maar we zijn er toch heel tevreden over. De tijd is wat moeilijker en er zijn de laatste tijd heel veel kledingacties. In dat licht gezien is het toch weer een hele goede opbrengst. Al met al betekent het een mooie bijdrage aan het ontwikkelingsproject van Mensen in Nood in Bangladesh, waar voorzieningen worden gerealiseerd om mensen een veilig heenkomen te bieden bij overstromingen. Door de overstromingen verdrinken daar jaarlijks duizenden mensen.
Mensen in Nood wil, vooral ook namens de bewoners van deze gebieden, iedereen die door het brengen van kleding hieraan heeft bijgedragen, heel hartelijk bedanken.
Het ligt in de bedoeling om volgend jaar rond deze tijd weer een inzameling te houden. Om de actie ook dan weer tot een succes te maken, wordt iedereen gevraagd om vanaf nu alweer de kleding hiervoor te bewaren.

Willemien de Groot