Melaniabridgedrive van 27 januari 2014

56 mannen en vrouwen hebben op maandagavond 27 januari deelgenomen aan de bridgedrive in de beide zaaltjes van de katholieke kerk in Bennekom.
Het inschrijfgeld en de opbrengst van de consumpties is in zijn geheel ten goede gekomen aan Melania, een vrijwilligersorganistie die vrouwen financieel steunt in Afrika, Azie en Zuid Amerika.

De opbrengst, € 440,00, wordt besteed aan 2 projecten die we op dit moment steunen:
* Het project in Uganda in de plaats Nyakasura: het opzetten van een vakopleiding voor naaien en breien voor 42 alleenstaande vrouwen (weduwen) en hun gezinnen. Door deze opleiding heeft de groep uitzicht op een beter inkomen en daarnaast zal deze training ook bijdragen aan het zelfrespect van de vrouwen. Dit project steunen we met een andere melania werkgroep voor 1 jaar  € 745,00.
* In Kisumu Nyalenda village (Kenia), het opzetten van een naaiatelier waar vrouwen kunnen werken en er hun geld verdienen.
Dit is een goede gemotiveerde groep vrouwen, die onder de armoede grens leeft op dit moment. Ze hebben een gedegen plan om de uniformen te verkopen en al met meerdere scholen contact gehad. Ze hebben geld nodig voor naaimachines, inrichting en training.
De kosten voor dit project zijn € 2200,00 per jaar en dat voor de duur van 2 jaar.
Emmaus uit Wageningen steunt dit project voor de helft van het bedrag.

Wilt u ook een project adopteren?? Kijk op de website: www.Melania.nl

Marian Bolscher
Melania Bennekom

#durftevragen:
Hulp bij vastenactie

#Durftevragen verbindt vraag en antwoord.
Dit is een zeer gebruikelijke kreet in de sociale media om aan te geven dat je een vraag hebt
en je op zoek bent naar een antwoord/hulp.

vastenactie2014Zoals ieder jaar in deze tijd, staat de vastenactie weer voor de deur. Helaas zijn een paar betrokken parochianen dit jaar niet meer in staat om de vastenzakjes rond te brengen en vervolgens weer op te halen. De MOV zoekt nu 3 nieuwe vrijwilligers, die elk 1 wijk van de parochie voor hun rekening willen nemen. Omdat wij als MOV leden zelf flexibel zijn, kan er uit de volgende wijken gekozen worden, met als belangrijkste straten:

Wijk 4: Commandeursweg t/m 47, Jonkersloetlaan, Torckstraat
Wijk 6: Edeseweg t/m 39, Commandeursweg t/m 42, Krulweg, Brinkstraat
Wijk 11: Hullenbergweg, Selterskampweg t/m 33, Margrietlaan, Marijkelaan
Wijk 13: Meidoornlaan, Berkenlaan, Edeseweg 55 t/m 105, Weerkruislaan
Wijk 17: Prins Hendrikweg, Selterskampweg, Dikkenbergweg

Langs de deur gaan helpt echt, we halen daardoor veel meer geld op.
Graag contact opnemen met MOV lid Margot Rewinkel,
margotrewinkel[at]hotmail.com, of tel.nr: 0317 425 991.

Titus Filmavond

Ook dit jaar zijn in diverse geloofsgemeenschappen weer filmavonden.
Alle avonden worden ingeleid en nabesproken door Yuri Saris.

Start van alle films is om 19.30 uur. Om 19.00 uur staat overal de koffie klaar.

Op vrijdag 7 februari  “Amour” in de Parochiezaal  in Bennekom.
Zie verdere info in activiteitenkalender.

Brief van Paus Franciscus

Paus Franciscus heeft een brief geschreven voor de mondiale dag voor de migranten en vluchtelingen op 19 januari 2014.

“Migranten en vluchtelingen: op weg naar een betere wereld” is het thema dat de Heilige Vader heeft gekozen voor deze mondiale dag. Het thema is actueler dan ooit, kijkend naar de burgeroorlog in Syrië of de recente conflicten in de Centraal Afrikaanse Republiek of Zuid Sudan. Ook dichterbij huis staat de menselijke waardigheid van vluchtelingen onder druk.

Het is daarom goed om aandacht te besteden aan migranten en vluchtelingen, ver weg en dichtbij. De volledige brief kunt u lezen in de bijlage.

Vormsel 2014

VormselUITNODIGING

Beste jongeren en ouders,

In 2014 zal het sacrament van het H. Vormsel voor jullie gemeenschap op 1 juni worden toegediend. De viering zal plaatsvinden in Wageningen en de vormheer is kardinaal W. Eijk.

In Bennekom is het gebruikelijk dat jongeren uit groep acht worden uitgenodigd om mee te doen aan de gezamenlijke voorbereiding op het H.Vormsel. Dit is een belangrijk sacrament waarmee de katholieke kerk middels een bijzonder ritueel de volwassenheid en nieuwe levensfase van jongeren inluidt.
In de voorbereiding zullen we daarom aan de hand van Bijbelverhalen, andere teksten, spelmomenten en gezamenlijk gesprek stilstaan bij thema’s als ‘volwassenwording en verantwoordelijkheid’, ‘jouw gaven en talenten’, ‘de sacramenten “Vormsel 2014” verder lezen

Heeft u het laatste nieuws al gezien?

Wij versturen een e-mail nieuwsbrief aan geïnteresseerden.

De reeds verzonden nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website. Pagina <Nieuws>, <Nieuwsbrief Katholiek Bennekom Nieuws>.
Voor deze nieuwsbrief kunt u zich opgeven via de button hieronder of direct uw e-mailadres en naam ingeven in de daarvoor bestemde plek in rechter kolom van de website.

 (Bij klikken op bovenstaande knop komt U in een nieuw scherm waar U zich kunt aanmelden. Via een automatisch toegezonden link in een e-mail dient u Uw aanmelding te bevestigen. Wij verzenden de nieuwsbrieven via de mailserverdienst “Mailchimp”).

Jaarthemaboekje 2013-2014

jaarthema-voorkantHet jaarthemaboekje 2013 – 2014 is digitaal beschikbaar en via onze website te lezen en te printen.

Zie hiervoor de webpagina Informatie / Informatie MVR algemeen.

 

Op deze pagina staan ook de voorgaande jaarthemaboekjes alsmede het Groene Boekje, Raamwerk Liturgie en de tarieven voor zaalhuur van o.a. de parochiezaaltjes.

Foto’s parochiedag 2013 op de website

De foto’s van de Parochiedag zijn te bekijken!

Klik op de impressie-foto om alle foto’s te bekijken. De foto’s zijn gemaakt door Michel Govers en Timo Harmsen. Aan beide heren onze hartelijke dank hiervoor!

parochiedag-2013-impressie

 

 

 

 

 

 

Wilt u later de foto’s nog eens terug zien dan kan dat via de speciale foto pagina binnen deze website: Foto’s /Foto’s parochiedag.

Over onze straatkinderen in Bolivia

mov-bolivia-148-logoOok dit jaar maakte u de wereld beter voor kinderen in Bolivia. Het team van ENDA in El Alto kan met onze financiële steun echt een verschil maken, en toekomst bieden voor kinderen en jongeren met problemen.

We hebben iets kunnen doen voor meisjes, die hun thuis hebben moeten verlaten vanwege lichamelijk of seksueel geweld. De meisjes verblijven, op last van de kinderrechter, meer dan 3 maanden in Casa Minca in El Alto, Bolivia. Er is hier ruimte voor 18 kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, en ook voor eventuele baby’s van tienermoeders. De kinderen kunnen hier hun trauma verwerken, ze leren wat hun rechten en “Over onze straatkinderen in Bolivia” verder lezen