Opbrengst kledingactie Mensen in Nood 2015

De kledinginzameling van Mensen in Nood die op zaterdag 11 april werd gehouden, heeft ruim 600 kilo kleding opgebracht. Dat is 200 kilo minder dan vorig jaar. Wel jammer dat het dit jaar wat minder was, maar we zijn er toch heel tevreden over. De tijd is wat moeilijker en er zijn de laatste tijd heel veel kledingacties. In dat licht gezien is het toch weer een hele goede opbrengst. Al met al betekent het een mooie bijdrage aan het ontwikkelingsproject van Mensen in Nood in Bangladesh, waar voorzieningen worden gerealiseerd om mensen een veilig heenkomen te bieden bij overstromingen. Door de overstromingen verdrinken daar jaarlijks duizenden mensen.
Mensen in Nood wil, vooral ook namens de bewoners van deze gebieden, iedereen die door het brengen van kleding hieraan heeft bijgedragen, heel hartelijk bedanken.
Het ligt in de bedoeling om volgend jaar rond deze tijd weer een inzameling te houden. Om de actie ook dan weer tot een succes te maken, wordt iedereen gevraagd om vanaf nu alweer de kleding hiervoor te bewaren.

Willemien de Groot

Jaarthema: Meezingdag

De werkgroep Jaartjaarthema2015 (3)hema organiseert in het kader van het jaarthema: ’Tussen de Stilte en het Woord’, in Wageningen een meezingdag. Wij nodigen u uit om mee te doen met die MEEZINGDAG op zaterdag 30 mei, met de uitvoering aansluitend op zondag 31 mei 2015 in de Titusviering in Ede. De dag staat o.l.v. dirigente Rineke Hoens, met muzikale medewerking van Dick v.d. Meer. We repeteren in een dag werken van Huub Oosterhuis.

Lees meer in de activiteitenkalender.

Kledinginzameling ”Mensen in Nood”

kledinginzamelingDe stichting Cordaid ”Mensen in Nood” houdt zaterdagmorgen 11 april van 9.00 tot 11.00 uur weer een kledinginzameling in Bennekom. De inzameling wordt gehouden op het plein van onze kerk.
logo-cordaidMet de opbrengst van de kleding wordt door Mensen in Nood speciaal hulp geboden op die plaatsen in de wereld waar hulp het hardst nodig is. Speciale aandacht is er dit jaar voor een ontwikkelingsproject van Mensen in Nood in Bangladesh.
Bangladesh heeft het grootste bewoonde deltagebied van de wereld; het Patuakhalï district. Het land kampt met het regen- en cycloonseizoen van juli tot en met oktober. Dijken begeven het en hele stukken land worden door het water “Kledinginzameling ”Mensen in Nood”” verder lezen

Maria-zieken bedevaart 2015

Traditiegetrouw wordt, dit jaar op dinsdag 19 mei, de jaarlijkse Mariabedevaart in Renkum gehouden. Deze bedevaart staat bekend als Ziekenbedevaart, maar is toch bedoeld voor iedereen, ziek of gezond. Tussen 9 uur en 16 uur zijn de onderdelen een plechtige Eucharistieviering, ziekenzegening, Mariahulde en processie, lof, waarna sluiting.

Behalve voor de innerlijke mens is er ook aandacht voor het lichaam: voor € 12,= is er ontvangst met koffie, later soep en lunch, en in de middag thee met cake.
T.z.t. komt er meer gedetailleerde informatie.
Indien gewenst kunt U daarvoor nu al terecht bij:
Carla Wilk, 0317 -317688 of Sandra Waaijenberg 0317 – 315036.

Uitgebreidere info in onze kalender.

Nieuwe ‘Feestdag’ in onze Bennekomse Kerk?

Achter de schermen wordt er gewerkt aan een nieuwe activiteit voor jong en oud.
Een activiteit die gaat zorgen voor een gezellige ‘doe’ dag, in en om onze kerk.
Houdt u allen zaterdag 11 april gereserveerd!

In de volgende uitgave van TitusBreed (thema Pinksteren) vindt u een verslag van onze plannen en antwoorden op vragen als:

  • Wie zijn wij?
  • Wat staat er te gebeuren?
  • Is het een jaarlijks evenement?

Namens de initiatiefnemer: Piet Boers

Taizé-viering in Katholieke Kerk Bennekom

Op vrijdag 13 maart vindt een Taizé-viering plaats in de Katholieke Kerk in Bennekom.

De viering in de stijl van Taizé heeft een meditatief karakter. Er worden eenvoudige liederen gezongen door een klein koor waarbij iedereen wordt uitgenodigd mee te zingen. Daarnaast zijn lezingen, stilte en gebed belangrijke elementen in de viering, momenten van bezinning en rust.

De viering begint 19.30 u en maakt deel uit van de serie vespers van de Raad van Kerken Bennekom.

Allen van harte welkom!

Meer info: activiteitenkalender

Verslag Melania Bridgedrive

48 enthousiaste bridgers hebben op 26 januari gebridged voor Melania. Het was een mooi gezicht, de beide zaaltjes vol met mensen die heerlijk genoten van het spel. Ondertussen werd er voor koffie en thee gezorgd. In de loop van de avond was er de mogelijkheid om een wijntje, biertje of fris te bestellen. De opbrengst van die consumpties was ruim € 100,-. Totaal heeft deze avond € 484,75 opgebracht.

Vrijwilligersbeleid; hulp gezocht

Op vrijdag 16 januari is de schoonmaakgroep van de zaaltjes bij elkaar geweest. Helaas hebben 4 mensen de groep verlaten. Daarom is er nu gekozen voor een andere opzet van het rooster. In het vervolg zullen de teams niet meer één maand de ruimtes schoonmaken, maar slechts één week. Ieder team komt met ingang van 1 februari één maal in de acht weken aan de beurt. Het zou echter heel fijn zijn als de groep nog met 2 mensen wordt aangevuld. Wilt u ons helpen? Dan kunt u zich aanmelden bij Marian Bolscher, tel: 417 237.

Gezocht: 2 lopers voor de Actie Kerkbalans

logo-kerkbalans2 vrijwilligers gevraagd:
Wegens bijzondere omstandigheden hebben 2 loopsters voor de actie Kerkbalans 2015 moeten afzeggen. Hierdoor zijn er 2 vacatures voor de wijk 7 (omg. Hoffenlan, Haldereng) en wijk 11 (omg. Selterskampweg, Hullenbergweg) van onze parochie.

Zijn er parochianen bereid deze taak over te nemen?
Het houdt in dat U in januari de enveloppen voor de actie Kerkbalans bezorgt en daarna de antwoordenveloppen weer ophaalt.

Indien U bereid bent ons probleem op te lossen meldt U zich dan bij:
Nico Kamstra,
Prinsenlaan 14,
6721 EC Bennekom.
Telefoonnummer 0318 430 531,
e-mailadres n.kamstra2@upcmail.nl